•  
  •  
  •  
  •  

Het draait om focus en duidelijke en realistische doelstellingen

Dagmar van Eijs is specialist op financieel en strategisch gebied. Hij heeft de afgelopen ruim 25 jaar veel interim en advies opdrachten uitgevoerd bij uiteenlopende bedrijven en organisaties uit diverse branches. Hij verbindt de situatie van zijn klanten op het gebied van strategie, processen en financiële resultaten, met zijn kennis en ervaring om tot een professionele organisatie te komen voor een (nieuw) duurzaam resultaat. Dagmar heeft een uitgesproken gevoel voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en het creëren van samenwerking binnen bedrijven.

Vandaag de dag is het voor elke organisatie noodzakelijk om de communicatie, processen en het businessmodel blijvend te verbeteren. Steeds weer opnieuw. Onze omgeving - en met name concurrentieverhoudingen - veranderen in rap tempo. Het tot stand brengen van een goede samenwerking tussen medewerkers onderling, klanten en leveranciers voor het krijgen van commitment is daarbij het doel. Pas dan kun je als organisatie vaart maken en successen boeken. Het draait hierbij om focus en duidelijke en realistische doelstellingen. Dat vereist een 2-richtingen verkeer. In veel organisaties is er echter sprake van een eenrichtingsverkeer zodat doelen meestal niet gehaald worden tot frustratie van (vele) medewerkers en uiteindelijk van de klant.

 

 

In de afgelopen 10 jaar heeft Dagmar met zijn bedrijf Planning Company naast advieswerkzaamheden ook speciale bedrijfssoftware ontwikkeld. Met behulp van deze software kunnen ondernemingen zelfstandig een grondige financiële diagnose (scan) uitvoeren van hun organisatie, financiële analyses maken, prognoses en meerjarenbegrotingen opstellen. De software is uitermate geschikt voor MKB ondernemingen als voor grote bedrijven met meerdere vestigingen die op geconsolideerd niveau managementrapportages moeten opstellen. Planning Company ondersteunt in samenwerking met Ardent de klant bij het interpreteren en beoordelen van cijfers. 


Naast economische voordelen kijkt Dagmar van Eijs ook uitdrukkelijk naar de maatschappelijke voordelen die het bedrijfsbeleid oplevert. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al lang geen modegril meer. Een duurzaam businessmodel levert altijd meerwaarde op voor alle stakeholders. Een winwin situatie dus voor zowel de klant als alle betrokkenen. 

 

 

Contact

Planning Company
Drs. Dagmar van Eijs
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT  Arnhem

Telefoon: 06-51797350
E-mail: dagmar@planningcompany.nl
Website: www.planningcompany.nl

LinkedIn: bekijk het volledige profiel

Beknopte CV

      

2005 - heden   Managing Director Planning Company

      Dagmar van Eijs heeft de afgelopen jaren gewerkt voor bedrijven als: Wageningen University & Research, Design Initiatief, Philips, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Klimaatverbond, EBCC, Woonzorg Nederland, Bloemenveiling Aalsmeer, Viva Zorggroep, Studio Drift, Strukton Materieel, Corona Lotus Nederland, Minuteman Europe, Avio-Diepen, Eneco duurzame energie, FHI Branchefederaties en talloze andere grotere en kleinere (MKB) bedrijven en organisaties

 2001 - 2003  CFO, Spott Multichannel, Almere

 1990 - 2001  Docent bedrijfseconomische Toepassingen, Vrije universiteit Amsterdam

 1989 - 2005    Van Eijs Management Consultants, financieel adviesbureau Amsterdam

Planning Company

Planning Company is een organisatieadvies bureau dat zich richt op het professionaliseren van de financiën en (strategische) bedrijfsvoering van bedrijven. Planning Company maakt hierin het verschil! Wij denken samen met onze klanten na over de toekomstige doelen en resultaat in het kader van nieuwe marktomstandigheden. 

Dit doen wij onder andere met behulp van de door ons ontwikkelde bedrijfssoftware en Business modellen. Met de bedrijfssoftware krijgen bedrijven gemakkelijk inzicht in hun huidige en toekomstige financiële situatie. Hiernaast wordt uitgebreid advies gegeven voor duurzame resultaatontwikkeling en organisatievernieuwing door de specialisten van Planning Company. 

Planning Company staat voor passie, eerlijkheid, betrokkenheid, stakeholder denken en creativiteit in oplossingen.