Vraaggestuurd werken: van containerbegrip naar de praktijk

In het bedrijfsleven hebben de laatste jaren fundamentele veranderingen plaatsgevonden. Veranderingen die hebben geleid tot een andere kijk op klanten. Begrippen als klantgerichte dienstverlening en vraaggerichtheid komen de laatste jaren in veel beleidsplannen en strategische notities van bedrijven voor. Het zaken doen verschuift van productgedreven naar vraaggestuurd aldus Klaas Dijkstra. Dit vraagt onder andere om nieuwe competenties van de hedendaagse DGA en de ondernemer

Vaak wordt klanttevredenheid als uitgangspunt genomen. Maar is klanttevredenheid wel de ideale basis om het vraaggestuurd werken mee vorm te geven? Uit onderzoeken, maar ook uit de praktijkervaring van Klaas Dijkstra blijkt dat het inzichtelijk maken van verwachtingen van klanten een betere methode is om de vraaggestuurde organisatie mee op te bouwen. Het woord aandacht staat hier centraal. Klaas Dijkstra kan als spreker met bevlogenheid en humor dit nieuwe marktgerichte denken voor het voetlicht brengen. Als strateeg en marketeer is hij gepokt en gemazeld en tijdens lezingen en workshops overtuigt hij de toehoorders graag dat u moet ‘denken vanuit klant en niet vóór de klant’.

In deze workshop wordt u een kader aangeboden waarmee u zelf concreet aan de slag kan gaan in uw eigen bedrijf. Een kader voor het bouwen van de vraaggestuurde organisatie. Een organisatie die denkt en handelt vanuit de klant. Aan de hand van vele cases en praktijkvoorbeelden wordt stap voor stap duidelijk gemaakt hoe een vraaggestuurde organisatie werkt. Er is aandacht voor het inzichtelijk maken van verwachtingen en percepties van klanten op individueel niveau, het sturen op deze verwachtingen en percepties en de organisatorische consequenties hiervan.


Veel organisaties zijn nu bezig om nog meer de focus te leggen op klanttevredenheid.
Veel organisaties zijn nu bezig om nog meer de focus te leggen op klanttevredenheid.

NEEM EEN GAST MEE!

U hebt vast een relatie, klant of een goede zakenpartner waar deze workshop ook interessant voor is. Meld uzelf en uw relatie aan voor de workshop. Stuur een e-mail naar Chretienne Nielen onder vermelding van 'Vraaggestuurd Werken'. Geef ook even aan welke gast of gasten u meeneemt en hun e-mailadres. 

Wat leert u?

U leert tijdens deze workshop onder andere het volgende: 
  • Wat is het verschil tussen het sturen op klanttevredenheid versus het managen van verwachtingen
  • Met welke (low budget) technieken brengt u de individuele verwachtingen en percepties van klanten in kaart
  • Hoe ontwikkelt u nieuwe strategieën op basis van verwachtingen en percepties
  • Hoe vertaalt u de verwachtingen van klanten naar producten, diensten, dienstverlening, etc.
  • Hoe zorgt u ervoor dat klanten langer klant blijven of terugkomen
  • Hoe kunt u de uitkomsten op individueel niveau toepassen
  • Hoe kunt u de uitkomsten op doelgroepniveau toepassen

Meld u aan!

Meld u aan voor deze workshop. Stuur een e-mail naar Chretienne Nielen onder vermelding van 'Vraaggestuurd Werken'. Na de inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. 


Datum en tijdstip

De workshop Vraaggestuurd Werken wordt gehouden op vrijdag 14 juli. De deur gaat om 14.00 uur open (inloop). De workshop begint om 14.30 uur en duurt tot 17.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om elkaar beter te leren kennen onder het genot van een borrel.


Deze Ardent Academy vindt plaats in de Fruittuin van West, Tom Schreursweg 12, Amsterdam

Grote hoeveelheid praktijk voorbeelden

Alle onderdelen van de workshop worden gelardeerd met een grote hoeveelheid voorbeelden uit de praktijk. Alle deelnemers ontvangen de presentatie met daarin concrete voorbeelden, technieken, theorie, etc. 

VOOR DE PRIJS HOEFT U HET ECHT NIET TE LATEN!

U kunt bij de Ardent Academy deze workshop volgen voor € 95,00 exclusief BTW, inclusief koffie, thee, fris, snacks en uiteraard een borrel.