•  
  •  
  •  
  •  

Artikelen

rss

Nieuws

Laatste nieuws van Ardent

Betalingen verricht aan derden? Let op je IB 47 aangifte!

Betalingen verricht aan derden? Let op je IB 47 aangifte!

Heb je iemand betaald die niet als ondernemer bij jou werkt? En ook niet bij jou in (fictieve) dienstbetrekking is? Dan moet je gegevens over die betalingen aan de Belastingdienst aanleveren. Hiervoor gebruikt je het zgn. IB 47 formulier.

Het gaat om betalingen in geld maar ook om betalingen in natura. We noemen dit “uitbetaalde bedragen aan een derde”. Voorbeelden hiervan zijn: 
- betalingen aan freelancers voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes
- betalingen aan sprekers en auteurs
- betalingen aan deelnemers aan medische proeven
- medewerkers voor wie de fictieve dienstbetrekking niet geldt, omdat ze niet voldoen aan alle voorwaarden van bijvoorbeeld gelijkgestelden of thuiswerkers 

De gegevens over de “uitbetaalde bedragen aan derden” moet je aanleveren vóór 1 februari van het jaar ná het jaar waarin je de bedragen hebt betaald. 

Betaal je in 2018 bedragen aan derden? Dan moet je deze betalingen dus vóór 1 februari 2019 aan de Belastingdienst aanleveren. Dat doe je digitaal. 

Meer informatie over het digitaal aanleveren van de gegevens vind je op hier.

Heb je vragen of opmerkingen, neem contact op met Lex Krijnen via 020 58 18 130 of per e-mail: l.krijnen@ardent.nl.
 Commentaar is gesloten