•  
  •  
  •  
  •  

Artikelen nieuwsbrieven

rss

Artikelen nieuwsbrieven

Artikelen die via de nieuwsbrieven gecommuniceerd zijn

Speciale editie! Nieuwsbrief met een bijzonder verzoek

Speciale editie! Nieuwsbrief met een bijzonder verzoek

Wij vragen je speciale aandacht voor weeskinderen in Sri Lanka.

Ardent helpt ondernemers! Sinds kort hebben we ook zorg voor ondernemerschap buiten onze grenzen. En dat bedoelen we letterlijk en figuurlijk. 

Een dierbare klant van ons helpt via haar Stichting Kalapuwa het maatschappelijk en sociaal welzijn van inwoners van Kalapuwa, een deelgemeente van Kalutara op Sri Lanka. Zij bezoekt dit gebied een paar keer per jaar en helpt op verschillende manieren de mensen daar een beter bestaan op te bouwen.

Haar ondernemerschap in dit gebied ondersteunen wij van harte! Wij weten dat er met hart en ziel wordt gewerkt. Elke donatie gaat via microkredieten volledig naar de inwoners daar om met elkaar een kleine economie op gang te brengen. Dat is onderschap in zijn puurste vorm!

In het weeshuis voor 50 jongens tussen 4 en 18 jaar is op dit moment echter de nood het hoogst. Vandaar deze speciale actie. Wij vragen je een bijdrage om de wederopbouw van het het weeshuis te steunen. Maak een bijdrage over op NL04RABO0190466855 ten name van Stichting Kalapuwa Sri-Lanka.

Meer informatie over de actie en een specificatie van alle kosten kun je hier uploaden.Commentaar is gesloten

Overzicht Artikelen

Tags

pensioen in eigen beheer zakelijke deelauto overdracht kantoorpand btw hypotheek buitenlandse zorgkosten WBSO DGA LIV lage inkomens voordeel modelovereenkomsten ZZP-er arbeidswetgeving kwaadwillende opdrachtgevers schenken familiebedrijf lage bijtelling auto WGA kerstborrel huis kopen fiscaal fiets van de zaak auto van de zaak lijfrentepremie aftrek onzelfstandige werkruimte huurwoning compensatie ontslagvergoeding langdurig zieke werknemer monumentenaftrek AOW aftrek congres aftrek zakenlunch kleine ondernemersregeling tips belastingplan 2018 eindejaarsbonus heffingskortingen vakantietoeslag ZZP DBA inkomstenbelasting belastingtarieven vennootschapbelasting dividendbelasting bronheffing eigen woning renteaftrek prinsjesdag miljoenennota vakantiewerk dienstbetrekking kostenvergoeding restschuldregeling bedrijfsopvolgingsfaciliteiten eigen vermogen Arbowet arbodienstverlening handhaving toezicht betaaltermijn vakantiewoning scholingsuitgaven personele kosten winst trouwplannen ondernemingsvermogen omzetting pensioen minimumjeugdloon Stamrecht afkoop ww uitkering btw heffing pivégebruk salaris dga vakantiegeld transitievergoeding btw-drempel stagiair innovatie anoniementarief WKR bijtelling afschaffing pensioen in eigen beheer minimumloonregels aangepast zonnepanelen bedrijfspand bijtelling bestelauto belastingvrij schenken lage lonen vergoeden van maaltijden belastingplichtigen ondernemers DGA werkgevers automobilisten woningeigenaar woningverhuurder ondernemer starter ZZP-er KvK Kamer van Koophandel Startersdag 2017 aftrekposten huwelijksvermogensrecht Jaaropgaaf 2017 btw AVG Stichting Kalapuwa zakelijke reis persoonsgegevens lonen ziekte minimumloon bijverdienen CV op kamers in Amsterdam Eigenwoning internationaal vervoer verduurzaming afschrijven aftrekkosten lenen dividend kleineondernemersregeling vlaktaks venootschapsbelasting hypotheekrenteaftrek BREXIT Zakelijke kosten zakelijk rijden zakelijk schenken