•  
  •  
  •  
  •  

Convenant Horizontaal Toezicht

Op vrijdag 21 juni 2013 hebben Ardent Adviseurs en Accountants en de Belastingdienst gezamenlijk het Convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. Horizontaal toezicht is gebaseerd op drie begrippen, namelijk:

  • vertrouwen
  • begrip
  • transparantie

Door de ondertekening van dit Convenant spreken Ardent Adviseurs en Accountants en de Belastingdienst af dat zij de werkprocessen dusdanig op elkaar afstemmen, dat ‘aanvaardbare’ aangiften worden ingediend.

De principes van het convenant

Het convenant gaat uit van een paar principes. Partijen spreken de intentie uit om de fiscale regels juist uit te voeren, klanten leveren juiste en volledige informatie aan, bij fiscale risico’s vindt vooraf overleg plaats met de belastingdienst en de belastingdienst steunt daarbij op de interne processen van Ardent Adviseurs en Accountants. 

Voor de klanten van Ardent Adviseurs en Accountants biedt dit voordelen, namelijk:

  • er wordt meer in de actualiteit en toekomstgericht gewerkt
  • onze klant heeft sneller antwoord op vragen, maar ook sneller zekerheid over de aanslag
  • Ardent Adviseurs en Accountants heeft een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst
  • de Belastingdienst vermindert de reguliere controles sterk

Onafhankelijkheid Ardent

Dit betekent dat Ardent Adviseurs en Accountants nog steeds onafhankelijk kan adviseren. Juist de onafhankelijkheid van Ardent Adviseurs en Accountants ten opzichte van de Belastingdienst is een belangrijke voorwaarde voor een optimale dienstverlening.

Ardent Adviseurs en Accountants zal haar klanten nader informeren over de principes en achtergronden van het Horizontaal Toezicht.

Ondertekening samenwerking

Namens Ardent Adviseurs en Accountants waren Theo Dijkstra en Sander Ruarus aanwezig. De Belastingdienst werd vertegenwoordigd door Jos Paap (Relatiebeheerder Horizontaal Toezicht) en Eric Lampe (Directeur Belastingdienst Amsterdam).

Jos Paap: 'Met Horizontaal Toezicht zet de Belastingdienst samenwerken centraal. Het gaat daarbij om wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst. Advieskantoren als Ardent Adviseurs en Accountants spelen daarin voor ons een belangrijke rol, omdat zij als intermediair fungeren tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst'.  

Theo Dijkstra: “Voor ons is Horizontaal Toezicht een logische stap. Het past bij onze manier van werken en hoe wij omgaan met mensen waarmee wij in contact staan. Cruciaal daarbij zijn onze klanten, maar ook de Belastingdienst, banken en andere partijen spelen daarin een erg belangrijke rol”.