•  
  •  
  •  
  •  

Nexxworks solutions

De klant staat centraal. Altijd.

 

nexxworks solutions begeleidt organisaties bij transformatie- en innovatie vraagstukken in de context van de “day after tomorrow”. Hierbij leveren wij altijd maatwerk. We geloven dat alle ontwikkelpotentieel en innovatie dna al aanwezig is in de organisatie. Vanuit de onderstroom halen we dit boven water. 

De driehoek Business- People – Brand staat bij ons centraal. Wij werken vanuit de overtuiging dat in ieder veranderproces, je net zoveel aandacht moet besteden aan de business/brand –ontwikkeling als aan de ontwikkeling van mensen. Immers, veranderen is geen lineair proces. En niet rationeel. En het tempo van iedere verandering wordt bepaald door de irrationele factor mens.

Onze klanten hebben een verandervraagstuk. Dit kan zijn op het gebied van het business model, veranderende markt, veranderende klantvraag, teamontwikkeling, merkstrategie of iets anders. Ons maatwerk traject bestaat uit de volgende fasen: 

- Gesprek met leider(s) van de organisatie, achterhalen van de echte vraag

- Concept voorstel voor traject

- Intake gesprekken met collega’s die in het kernteam plaatsnemen

- Eventuele aanpassing van het plan

- Start maatwerktraject

Visie Nexxworks solutions

De wereld om ons heen verandert in een snel tempo. En technologie verandert de mogelijkheden van de mens.

We raken steeds meer gewend aan de snelheid waarin de veranderingen om ons heen plaatsvinden. We passen ons steeds sneller en makkelijker aan. En datzelfde aanpassingsvermogen verwachten we ook van de merken, de organisaties en de mensen waarmee we zaken doen. Hierbij vergelijken we merken niet alleen met branchegenoten, maar met iedereen. De grenzen vervagen dus. En juist daarom is het belangrijk om te weten hoe je je eigen plek kunt innemen in deze veranderende wereld.

In veel gevallen betekent dat transformatie. Of innovatie. En dat is niet niets! Maar wel noodzakelijk als je op een duurzame manier waarde wilt (blijven) toevoegen. En daarmee bestaansrecht wilt blijven houden. De concrete invulling is voor iedereen anders, maar onze aanpak gelijk. Integraal. Waarbij we alle facetten vanuit de driehoek Business, People, Brand belichten. En waarbij we jouw klant centraal zetten. Altijd. Omdat we geloven dat je alleen zo succesvol kunt zijn. Alleen als je ervoor zorgt dat alles klopt en door iedereen doorleefd wordt kun je nog het verschil maken in de transparante, digitale wereld waarin we leven.