•  
  •  
  •  
  •  

Bereken je voordeel met de handige rekenmodellen van Ardent Adviseurs en Accountants

Bereken je voordeel met onze rekenmodellen! Op deze website zijn enkele rekenmodellen beschikbaar gesteld. Deze kun je downloaden en vrijelijk gebruiken. Doe je voordeel ermee. Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn. 

Met de grootste zorg heeft Ardent deze website gemaakt. Voor informatie die desondanks niet volledig of niet juist opgenomen is en voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website, kan Ardent geen aansprakelijkheid aanvaarden en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend (disclaimer).

Download de rekenmodellen van Ardent Adviseurs en Accountants

Download hieronder de rekenmodellen van Ardent Adviseurs en Accountants.

 

Rekenmodel Boekjaar 2016
Download
Boekjaar 2017 
Download
Boekjaar 2018
Download
Rekenmodel BTW-correctie auto  11-01-2016 07-11-2016 08-01-2018 
       
Rekenmodel Ondernemen in de eenmanszaak of in de BV 11-01-2016 07-11-2016  08-01-2018  
       
Rekenmodel Z-Score van Altman     11-01-2016 07-11-2106  08-01-2018  
       
Rekenmodel Auto op de zaak of privé      11-01-2016 07-11-2016  08-01-2018  
       
Model Rittenregistratie zakelijke auto     11-01-2016 07-11-2016  08-01-2018  
       
Rekenmodel Afschrijvingsstaat materiële vaste activa       11-01-2016 07-11-2016  08-01-2018  
       
Rekenmodel AOV DGA via de BV of in privé    11-01-2016 07-11-2016  08-01-2018